शान्ति प्रक्रियाका बाकि काम पूरा गर्न सेना सकरात्म क छ : नेपाली सेना