तत्काल ५ हजार कर्मचारी भर्ना गर्ने केन्द्रको तयारी