मलद्वार भित्र यसरी छिराएर ल्याए साढे तीन किलो सुन हेर्नुस