पोखरामा बायो ग्यासको व्यावसायिक उत्पादन सुरू,यस्तो छ मुल्य