डेंगुको संक्रमण : कसरी सर्छ ? यस्ता लक्षण र बच्ने उपाय