आँखाको ज्योति गुमाउने रहस्यमय रोग सापु के हो? कसरी जोगिने?