जवाहरलाल नेहरु बिश्वबिद्धालयको सबै सिटमा वामपन्थी बिजयी