दलाल सत्ताको बासी डकारले नेकपालाइ छुदैन : ओम प्रकाश पुन

  • लडाइँ घोषणा नगर्दै आधा लडाइँ जितिसकेका छौं