के हामी तयार छाै याैनसुखमा असमानताबारे कुरा गर्न ?