कुन समयकाे याै*न सम्पर्कले सबभन्दा बढी सन्तुष्टि दिन्छ ? हेर्नुस राेचक जानकारी