के तपाई याै’न इच्छा बढाउन चाहानु हुन्छ ? खानुहाेस् यी खाने कुरा