पहिलाे पटक याै*न सम्पर्क गर्दै हुनुहुन्छ भने यी ९ कुरामा अनिवार्य ध्यान दिनुहास्