याै*न सम्बन्ध राख्नु पहिला ध्यान दिनैपर्ने १० महत्त्वपूर्ण कुरा