माइला लामा लाइ पत्र ! जेलको मोर्चा सम्हाल्नुस, बाहिर जनमुक्ति सेनाले प्रतिरोध गर्नेछ