दिदि बहिनीले तिजको सदुपयोग गरे या दुरुपयोग ! यो उनिहरुले महसुस गरून्…