विप्लवका युवाको ओलीलाइ दनक ‘तपाईंहरु सँग शक्ती छ तर सामर्थ्य छैन, ‘लोकतन्त्रको’ भद्दा उच्चारण नगर्नुस्