युवाहरु क्रान्तिका महासेनानी हुन : माओको दुर्लभ मन्तव्य