१० वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने ७ हजार ४ सय ५५ जनाको मृत्यु