१४ थान हतियार जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा बुझाइए