पाल्पा: ससुराली आएका श्रीमान कुमालको ढुङ्गा प्रहार गरी हत्या