पथरीमा रिनाको मृत्यु काण्ड : सिसि टिभिमा रिक्सामा लाश (हेरौ भिडियो)