गोत्र,जात,थर के हो , कुन थरको कुन गोत्र हुन्छ हेर्नुहोस