तनहुँको रिसिङका मानव चन्द शारीरीक रूपमा अशक्त,दैनिक ह्वीलचियरमै विद्यालय