तनहुँको भीमाद पाथर्दीमा रहेको इलुङ झरनामा क्यानोनिङको तयारी