टिपरबाट घुस लिँदै पाँच प्रहरी एकै चोटी अख्तियारको फन्दामा