तनहुँ छाब्दीबाराही जाने बाटो कालोपत्र भएको दुई हप्तामै भत्किए