स्याङ्जामा श्राद्धको लागिको कालिगण्डकी नुहाउन गएका एक शिक्षक एक हप्तादेखि बेपत्ता