जनै पूर्णिमाका अवसरमा पोखरा आसपासका जलाशय एवम् शक्तिपीठमा जनै आमन्त्रण