गगनगौँडा र शुक्ला गण्डकी सेराबेसीबीचमा मोटर गुड्ने पुल नहुँदा आसपासका क्षेत्र अझै ओझेलमा