रौतहटको राजपुर तनाव ग्रस्त ,२९ राउण्ड हावाइ र ३० राउण्ड टियर ग्यास फायर