६ वर्षपछि मनाङ हुम्डे विमानस्थलमा जहाज ! लिएर पुगे मुख्यमन्त्री गुरुङ