परमात्माले पठाएको भन्दै नख्खु जेल भित्र साथिको ह’त्या