तनहुँको व्यास मानहुँ डाडाबाट दृश्यावलोकन गर्दै पर्यटक