म्याग्दी गाईखर्कताललाई पर्यटकीय स्थलको रुपमा विकास गर्न पूर्वाधार निर्माण