पर्यावरणीय विविधतालाई पर्यटकीय रुपमा उपयोग गरिँदै मुस्ताङ र म्याग्दीको सिमाना घाँसा