हवाई सेवामा टिकट बुकिङ खुल्ला १०% सम्म छुट, कहाँ कसरी छ टिकट अनि छुट