आफै लहरी छुट्ने तनहुँ ढोरबाराही मन्दिरको सर्वाङ्गीण विकासका लागि यस्तो बन्दै छ गुरुयोजना