भदौ २८ मा हुनेँ पोखरा सभागृहमा स-फुँ-क्ह्याल्स साँस्कृतिक साँझको तयारी पुरा