पोखराबाटै सेतो पुतली “सापु” रोगको सुरुवात,स्मृतिले गुमाए आँखाको ज्योति