पेरुका पुर्व राष्टपतिद्वारा गाेली हानी हत्या यस्तो छ कारण