भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रीलाई पक्राउ गर्न अदालतको आदेश