दशैंको मुखमा रविलाई थुन्ने सरकारी वकिलको तयारी, पूर्वपत्नी नेपाल आउने संभावना