यसकारण फेसबुकले ‘लाइक’ सिस्टम हटाउदै, अब लाइक्स गर्न नपाइने