यौ*न सम्पर्क : अविवाहित भन्दा बिबाहितमा सन्तुष्टि, यस्ता छन कारण