प्राइभेट परीक्षा दिने बिद्यार्थीको भिडभाड २० हजार पुग्ने अनुमान