एक विद्यार्थीका लागी त्रिविकाे परीक्षा सार्न पत्राचार, को हुन ति शक्तिशाली बिद्यार्थी ?