मापदण्ड नपुगेका मेडिकल कलेजकाे सम्बन्धन खारेज गर्न समितिकाे सुझाव