उपचार खर्च तिर्न नसक्दा बी एन्ड सी अस्पतालले विरामीलाई बन्धक