चुराेट भन्दा अगरबत्तिकाे धुवा खतरनाक, यस्ता छन् असरहरु