प्रधानमन्त्रीकाे स्वास्थ्य, मृगौलाले क्रमश: काम गर्न छाेड्याे